La sediul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a avut loc o întâlnire la care au participat doamna, Luminița Popescu, Secretar de Stat,  doamna Gianina Dimitrescu, director  și doamna Aurora Martin, consilier superior și membrii bordului de conducere al Asociației Franco- Române “Bebe Bienvenue”, președinte, doamna Daniela Marincaș, medic și director general, doamna Simina Angelescu, psihoterapeut.

Cu acest prilej s-au pus bazele unei cooperări pe termen lung, concretizată în  semnarea unui acord de parteneriat, care vizează, în principal, asigurarea promovării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, atât în ceea ce privește măsurile de dezvoltare, cât și cele de promovare a unui mod de viață sănătos.

Astfel, cele două entități au reglementat necesitatea colaborării, prin diferite proiecte, acțiuni, evenimente, campanii de informare privind importanța educației pentru sănătatea reproducerii, din perspectiva prevenirii și combaterii abuzurilor sexuale, și respectarea drepturilor la nediscriminare.  Aceste acțiuni urmează a fi organizate în scopul susținerii problematicii femeilor și a egalității de gen, conform Strategiei naţionale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021, Pilonul Egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați , Capitolul  II SĂNĂTATE, 2.1. Sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor și bărbaților.

Discuțiile purtate în cadrul întâlnirii au vizat aspecte tehnice legate de organizarea unei prime acțiuni, respectiv Conferința Internațională Sanatatea perinatala -o abordare psiho-socio-medicala (International Conference on Perynatal Health, Psychological, Social and Medical Approach 2020, organizată de Asociația Română de Maternologie, Asociația Franco-Română BebeBienvenu, în parteneriat cu International Society for Pre- and Perinatal Psychology and Medicine (ISPPM), Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Societatea Română de Pediatrie și Insitute for Social Studies of Gender.

Galerie Foto