În vederea continuării parteneriatului dintre Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și asociațiile neguvernamentale, doamna Luminița Popescu, secretar de stat ANES, a organizat, la data de 23 noiembrie, o întâlnire cu doamna Carmen Gheorghe, președinta Asociației E-Romnja.

   În cadrul întâlnirii s-au pus bazele unui acord de parteneriat care are ca scop reglementarea colaborării dintre părți în vederea promovării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, atât în ceea ce privește combaterea discriminării pe criteriu de sex și a discriminării pe criterii multiple, cât și pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, prin organizarea și derularea de acțiuni, evenimente sau proiecte comune.

  Principalele obiective ale parteneriatului sunt: organizarea și derularea de acțiuni, evenimente și proiecte comune, susținerea şi îmbunătățirea agendei la nivelul celor doi parteneri și promovarea reciprocă a celor doi parteneri. Toate activitățile prevăzute vor fi derulate în funcție de o agendă stabilită de comun acord de semnatarii parteneriatului.

 Semnarea unui astfel de acord este foarte importantă pentru construirea unei societăți durabile, echitabile, egale, deoarece, prin viitoarele activități pe care le vom derula, putem pune în prim-plan problematici precum discriminarea intersecțională, care se referă la ansamblul de circumstanțe și structuri de inegalitate care se suprapun în cazul persoanelor/ grupurilor de persoane care aparțin mai multor categorii dezavantajate, generând sisteme interdependente de discriminare sau inegalitate pentru acestea.

E-Romnja este o asociație înființată în anul 2012 de un grup de activiști care luptă pentru o agendă publică care să includă problemele femeilor rome. E-Romnja luptă pentru respectul, integritatea și demnitatea femeilor rome. Misiunea asociației este să afirme, să promoveze, să lupte pentru a face vizibilă implicarea femeilor rome în societate și în comunitate.

Galerie Foto