La data de 20 octombrie 2021 a avut loc, în format hibrid, o sesiune de informare cu participarea organizațiilor neguvernamentale interesate de procedura de selecție a unor parteneri, în vederea implementării proiectului „VERA – Positive change through integrated action in turbulent times!”, propus spre finanțare în cadrul Programului „Justiție” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

Reuniunea a debutat cu o alocuțiune susținută de către doamna Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în cadrul căreia a subliniat importanța proiectului pentru domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și necesitatea unui efort conjugat al autorităților și al cu organizațiilor neguvernamentale, pentru a găsi împreună cele mai bune soluții si modalități de intervenție în domeniu.

Totodată, pentru a se asigura participarea cât mai multor organizații și pentru ca proiectul să beneficieze de expertiza și experiența cât mai multor specialiști, doamna Luminița Popescu a făcut recomandarea ca ONG-urile interesate să se asocieze în consorțiu.

În continuarea întâlnirii, doamna Monaliza Cîrstea,  director al Direcției Prevenirea si Combaterea Violenței Domestice, a specificat faptul că această sesiune de informare este un preambul al depunerii dosarelor de candidatură pentru a aplica în calitate de partener în cadrul proiectului „VERA”. De asemenea, este vitală asocierea organizațiilor neguvernamentale în consorțiu, așa cum este recomandat și în cadrul Metodologiei de selecție, pentru a exista o viziune și o metodologie comună și unitară, care să ofere consistență acțiunilor în cadrul acestui proiect.

Este de notorietate faptul că, în cadrul proiectelor finanțate prin Mecanismul Financiar Norvegian, una dintre direcțiile strategice de acțiune este orientată pe formarea de parteneriate și că este utilizată o procedură de organizare a unor sesiuni de informare.

Această sesiune de informare este un prim pas prin care organizațiile neguvernamentale să se cunoască reciproc și să colaboreze pentru a veni cu o propunere comună de lider/manager de consorțiu, dar și pentru a identifica posibilități de asociere și palierele care corespund cel mai bine expertizei fiecărei organizații.

Proiectul „VERA – Positive change through integrated action in turbulent times!” reprezintă o nouă acțiune strategică menită să îmbunătățească și să adapteze capacitatea de răspuns a autorităților publice centrale și locale pentru a oferi un sprijin mai bun și adecvat victimelor violenței domestice și violenței de gen, inclusiv în contextul pandemiei de COVID-19.

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți și adapta capacitatea de răspuns a autorităților publice centrale și locale pentru a oferi un sprijin mai bun și adecvat victimelor violenței domestice și violenței de gen, în contextul pandemiei de COVID-19.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1: Capacitate de răspuns îmbunătățită a mecanismelor interinstituționale pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunităților (echipe mobile – EM).

OS2: Capacitate instituțională îmbunătățită prin instruirea specialiştilor din compartimentele de violență domestică (CVD) de la nivelul DGASPC-urilor și creşterea capacității acestora de a facilita accesul la justiție al victimelor violenței domestice și violenței de gen și a copiilor afectați de aceasta.

OS3: Barometru elaborat în domeniul violenței domestice și al violenței de gen, urmărind evoluția fenomenului, practicilor și tendințelor, bugetarea de gen, serviciile sociale, măsurile de protecție, consiliere juridică, sprijin psihologic, piața forței de muncă, în special în legătură cu pandemia de COVID-19, în fiecare judeţ şi la nivel naţional.

Galerie Foto