Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați își exprimă aprecierea față de inițiativa anunțată de Judecătoria Ploiești. În urma unui protocol de colaborare încheiat cu DGASPC Prahova, aceștia anunță că vor asigura informarea victimelor violenței domestice din cadrul dosarelor aflate pe rolul instanței în legătură cu beneficiile garantate de Proiectul “VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”.

Acordul de parteneriat dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a fost semnat din martie 2019. Încă de atunci, la nivelul județului Prahova, s-a înființat un serviciu social de tip Locuință Protejată, un Cabinet de Consiliere Vocațională și un Grup de Suport pentru victimele violenței domestice. Victimele beneficiază de servicii de găzduire, informare, consiliere și sprijin, în vederea adaptării la o viață independentă activă, precum și la reabilitarea și reinserția socială.

Proiectul “VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” asigură deja 126 de servicii de care pot beneficia victimele violenței domestice. Cei 42 de parteneri de la nivel național, printre care instituții ale administrației locale, au înțeles importanța conjugării eforturilor pentru combaterea acestui flagel. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice.

Galerie Foto