NU EZITAȚI să apelați linia națională telefonică cu nr. unic 0800 500 333 din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), oricând aveți nevoie de ajutor!
În luna septembrie 2020, la linia telefonică cu nr. unic 0800.500.333 destinată victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, din cadrul ANES, au fost primite 463 apeluri.
Situația apelurilor din lunile anterioare se prezintă după cum urmează: ianuarie 194, februarie 216, martie 237, aprilie 308, mai 382, iunie 305, iulie 335, august 552.
Reamintim că linia telefonică cu nr. unic 0800.500.333 este gratuită și cu program non-stop, iar personalul specializat, care asigură funcționarea sa vă stă în orice moment la dispoziție și vă poate asigura sprijin, consiliere și îndrumare, oricând aveți nevoie de ajutor.
Din totalul de 463 apeluri primite în luna septembrie 2020:

  • 344 au fost apeluri preluate,

  • 67 au fost apeluri scurte,

  • 52 apeluri pierdute (angajare într-o altă convorbire, convorbire întreruptă)

Cele 344 apeluri preluate pot fi clasificate din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică, după cum urmează:

  • 177 apeluri în domeniul violenței domestice

  • 1 apel în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați

  • 1 apel în domeniul traficului de persoane

165 apeluri din alte domenii de competență (conflicte între vecini, stabilire program de vizită minori, consiliere psihologică minor, informații privind obținerea anumitor documente fără legătură cu activitatea noastră, inclusiv solicitarea unor informații referitoare la sprijin pentru persoane afectate de COVID-19)
Din punctul de vedere al calității persoanei apelante, pentru cele 177 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri) situația se prezintă astfel:  128 apelanți “victimă”;  37 apelanți “martor”; 12 apelanți “altă persoană”;
În ceea ce privește tipurile de violență care au fost semnalate (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazurile de violență domestică și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, au rezultat următoarele date:

❖ 80 acte de violență verbală;

❖ 92 acte de violență psihologică;

❖ 90 acte de violență fizică;

❖ 4 violență sexuală;

❖ 8 violență economică;

❖ 11 violență socială

❖ 1 act de violență cibernetică

Din datele sus-menționate se constată prevalența actelor de violență psihologică, urmate de violență fizică și violență verbală.
În prezent există la nivelul fiecărui județ (DGASPC) Grupuri de support (42) care asigură în mod gratuit programe de asistență psihologică și de dezvoltare personală în scopul de a depăși situația de criză în care se află victimele tuturor formelor de violență domestică.
*În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență.