Working together for a green,competitive and inclusive Europe

Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

 

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) a lansat Proiectul intitulat ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” o data cu semnarea contractului de finanțare, 29 ianuarie 2019. Proiectul este finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului ”Justiție”, gestionat de către Ministerul de Justiție din România în calitate de Operator de Program, având un buget de 2500000 de €.

Proiectul reprezintă o acțiune strategică menită să sprijine autoritățile administrației publice din România să adopte o acțiune coordonată în abordarea provocărilor reprezentate de punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul, ratificată de România în data de 23 martie 2016.

Având ca obiectiv principal susținerea punerii în aplicare a Convenției de la Istanbul în România și vizând în mod implicit, reducerea violenței în familie și a violenței împotriva femeilor, acest proiect este destinat să faciliteze schimbul de bune practici cu instituții norvegiene relevante, cu experiență în domeniul violenței în familie și a violenței împotriva femeilor.

Proiectul are în vedere atingerea mai multor obiective:

1. Realizarea unei evaluări a cadrului instituțional național în domeniul violenței domestice și violenței împotriva femeilor.

În acest sens se va efectua un studiu la nivel național privind prevalența diferitelor forme de violență împotriva femeilor, inclusiv violența sexuală. Studiul se va concentra pe diferitele forme de violență împotriva femeilor, inclusiv violența sexuală, violența între parteneri intimi (cu accent pe violența fizică, psihologică, violența economică și hărțuirea). Ulterior, un grup de experți va evalua capacitatea instituțională a ANES de a pune în aplicare pe deplin politica națională în domeniul combaterii violenței în familie și a violenței împotriva femeilor, urmată de punerea în aplicare a măsurilor de consolidare a capacității administrative. Se va elabora o strategie colectivă de formare profesională cât și planuri individuale de pregătire profesională susținute de schimbul de experiență cu partenerii norvegieni.

2. Îmbunătățirea metodelor de intervenție interinstituțională la nivelul sistemului judiciar, inclusiv la nivelul organelor de aplicarea a legii.

Vor fi organizate mai multe sesiuni de instruire multidisciplinare pentru un număr de 250 de judecători, procurori, ofițeri de poliție și specialiști în medicina legală cu privire la elementele-cheie pentru o abordare relevantă a cazurilor de violență în familie și violența împotriva femeilor în același timp, ținând cont de particularitățile specifice ale minorităților etnice (cum ar fi femeile de etnie romă). Vor fi elaborate proceduri de intervenție și metodologii în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie pentru polițiști, luând în considerare modificările legislației referitoare la violența în familie și bazată pe gen, modificări ce le vor conferi noi atribuții în domeniu.

3. Sprijinirea serviciilor sociale specializate în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și a violenței de gen.

Se are în vedere cartografierea serviciilor de asistență pentru victimele violenței domestice și violenței împotriva femeilor, precum și a celor pentru agresori, la nivel regional/județean în România; Vor fi elaborate seturi de instrumente standardizate de lucru și metodologii unitare pentru furnizorii de servicii sociale care se ocupă de victimele violenței în familie, violența împotriva femeilor și se vor organiza sesiuni de instruire a furnizorilor de servicii sociale de la nivel local. Formarea va conține, de asemenea, un modul orientat spre măsuri de non-discriminare a femeilor de etnie roma. Se va efectua o evaluare a mandatului, capacităților și nevoilor de formare a echipelor locale inter-sectoriale create la nivel județean pentru a coordona punerea în aplicare a măsurilor preventive privind violența domestică și violența împotriva femeilor pentru a se asigura astfel creșterea nivelului de pregătire a membrilor acestora atât prin formare profesională cât și prin schimb de experiență cu partenerii norvegieni.

4. Înființarea centrelor de consiliere a agresorilor și elaborarea unei metodologii unitare și a unui set de instrumente standardizate pentru lucrul cu agresorii.

Elaborarea unei metodologii unitare și a unui set standardizat de instrumente la nivel național, pentru lucrul cu agresorii și instruirea furnizorilor de servicii sociale publice și private asupra modului de lucru cu agresorii. Vor fi înființate, dotate și date în folosința 8 centre regionale pentru consilierea agresorilor în situații de violență domestică sau violență împotriva femeilor.

5. Sprijin și consiliere pentru victimele violenței sexuale

Vor fi înființate, dotate și vor fi operaționale 10 centre regionale de criză pentru victimele violenței sexuale prin care se vor asigura servicii de îngrijire și consiliere de specialitate victimelor violenței sexuale, inclusiv prin asigurarea de kituri de prelevare pentru colectarea probelor biologice în cazurile de viol.

6. Campanii de prevenire a violenței domestice și a violenței împotriva femeilor.

Va fi derulată o campanie media la nivel național, pentru informare și sensibilizare cu privire la problematica violenței de gen, cu precădere pentru combaterea stereotipurilor de gen și pentru schimbarea atitudinii în ceea ce privește femeile din minoritatea roma.Va fi derulată o campanie națională de sensibilizare cu scopul de a schimba comportamentul și atitudinea față de violența de gen și egalitatea de gen, campanie orientată spre instituțiile de învățământ, elevi, studenți, educatori și profesori.

La nivel regional/local se va desfășura o campanie de informare și sensibilizare cu privire la problematica violenței de gen, cu precădere pentru combaterea stereotipurilor de gen și pentru schimbarea atitudinii în ceea ce privește femeile din minoritatea roma.

Parteneri în proiect

Krisesenter Sekretariate            St.Olavs Hospital

 

Linkuri utile

Ambasada Regatului Norvegiei in România
Operatorul de program
Finanțări MFN

Finanțări SSE