La data de 26 octombrie 2020, a avut loc Summit-ul online privind abordarea exploatării sexuale a femeilor din România, în Marea Britanie, organizat de către UK Feminista, care a vizat o mai bună înțelegere asupra dimensiunii reale și a naturii exploatării sexuale, crearea unei perspective asupra politicilor, măsurilor necesare și a modului în care factorii de decizie din Mare Britanie pot aborda aceasta problemă, alături de eforturile de prevenire din partea autorităților române.
Evenimentul a prilejui participarea E.S. Domnului Andrew Noble, Ambasador al Marii Britanii la București, a unor reprezentanți de la nivel parlamentar, guvernamental și ai societății civile din ambele state și din Scoția (Ministerul pentru Siguranța Comunității din Scoția).
La acest eveniment, din partea ANES a participat doamna Monaliza Cîrstea, director al Direcției de Prevenire si Combatere a Violentei Domestice.
Evenimentul a fost structurat pe două sesiuni, una concentrată pe modul practic de lucru cu victimele, la nivelul organizațiilor neguvernamentale, și, cea de-a doua, pe politicile publice și intervenția autorităților.
În cadrul discuțiilor au fost subliniate realitățile fenomenului și aspecte punctuale legate de modalitățile de intervenție (legislație, asistență și servicii sociale pentru victime, programe de sprijin și reintegrare a victimelor, misiuni de cooperare judiciară, gestionarea traumei, etc.). De asemenea, au fost relevate eforturile realizate de către organizațiile neguvernamentale din România în acest domeniu, inclusiv, crearea Platformei pe tema luptei împotriva traficului de persoane(din care fac parte 15 ONG), și măsurile active realizate de către autoritățile române la nivelul misiunilor de cooperare judiciară și la nivel național.
Din perspectiva ANES, a fost subliniat faptul că toate politicile publice și măsurile viitoare trebuie să ia în considerare cele mai relevante vulnerabilități din perspectiva traficului de persoane (conform studiilor EUROSTAT) determinate de: vulnerabilitatea crescută a femeilor la exploatare sexuală și pornografie, și elementele de vârstă și educație, dată fiind concentrarea vârstei victimelor între 14 și 26 ani, în raport direct cu nivelul scăzut de educație (gimnaziu/liceu).
În acest sens, s-a precizat că ANES a elaborat un proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței sexuale „SINERGIA” 2020-2030 (în proces de aprobare), care include măsuri specifice și intervenții strategice care abordează direct violența de gen, cum ar fi: educația copiilor și a părinților în scopul prevenirii abuzurilor sexuale, cluburi de dezvoltare personală pentru tineri (cu informații legale, acțiune de mentorat și instruire pentru auto-apărare) pentru a preveni recrutarea în rețelele de trafic, realizarea la nivel local și național a unor campanii de prevenire a traficului de persoane, cu implicarea autorităților locale, inclusiv a poliției, desfășurarea de instruiri specifice pentru polițiști, procurori, judecători, asistenți sociali, elaborarea procedurilor și metodologiilor de lucru, informarea și instruirea membrilor comunității și a partenerilor sociali pentru realizarea prevenirii primare prin sprijinirea educației la toate nivelurile.
E.S. domnului Andrew Noble, a apreciat eforturile sporite realizate în ultima perioada de către ANITP și de către Guvernul României în acest domeniu. De asemenea, a subliniat faptul că o problemă majoră cu incidență asupra traficului de persoane este nivelul ridicat de sărăcie, pentru aprox. 5 mil. de locuitori din România. De asemenea, domnia sa a menționat că a militat permanent pentru a crea o punte de legătură și de dialog mult mai strâns, între reprezentanții autorităților și organizațiile neguvernamentale, și, pe această cale, a adresat mulțumirile sale doamnei ministru Violeta Alexandru pentru sprijinul direct acordat în această direcție.
Principale concluzii au evidențiat necesitatea întăriri componentelor de prevenire a traficului de persoane și dezvoltare a măsurilor de sprijin și asistență necesare victimelor, în ambele state, în directă legătură cu gestionarea riscurilor principale: sărăcie, neglijare, abuz și exploatare sexuală.

Galerie Foto