În exercitarea mandatului de Președinție a Consiliului UE, pentru domeniile de acțiune ale ANES, România și-a asumat 3 priorități majore:

  1. Prevenirea și combaterea violenței domestice și măsuri de protecție de urgență pentru protejarea și sprijinirea victimelor.

  2. Creșterea independenței economice a femeilor, prin reducerea discriminării de gen în afaceri și a diferenței participării pe piața muncii, din perspectiva egalității de gen.

  3. Combaterea diferențelor de remunerare între femei și bărbați (cu accent deosebit pe inițiativa Comisiei privind Planul de acțiune 2017-2019 privind combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați).

Astfel, NU putem vorbi de o Europă a valorilor comune fără a enunța dezvoltarea durabilă, ca valoare indispensabilă și NU putem vorbi de dezvoltare durabilă fără egalitate de șanse între femei și bărbați și, în acest sens, Motto-ul ales de România în contextul exercitării Presedinției Consiliului Uniunii Europene, este:

Coeziunea Socială – Valoare comună europeană, asumându-ne rolul de mediator imparțial pentru:

  • O Europă mai unită

  • O Europă a convergenței

  • O Europă a siguranței

  • O Europă ca actor global

  • O Europă a valorilor comune

În acest context, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în cooperare cu Ministerul Justiției și Securității Publice din Regatul Norvegiei organizează Conferința internațională la nivel înalt: „Europa fără violență împotriva femeilor și fetelor – Perspective ale Convenției de la Istanbul: Un nou orizont – Schimbarea paradigmei pentru toți factorii de decizie”, eveniment care se va desfășura la București, în perioada 4-6 iunie 2019.

Acest eveniment de nivel înalt, organizat pe durata exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene – 2019 constituie un prilej de a transmite un mesaj de puternic angajament din partea țării noastre în ceea ce privește eforturile continue și determinarea de a preveni și combate fenomenul violenței domestice și al violenței bazate pe gen. Conferința se înscrie în dimensiunea de cooperare bilaterală încheiată între Ministerul Justiției și Securității Publice din Regatul Norvegiei și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați din România, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian – Granturile SEE, derulată în colaborare cu Comisia pentru Cetățenie și Egalitate de Gen din Portugalia.

Conferința internațională la nivel înalt are drept obiectiv principal evidențierea importanței Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice – Convenția de la Istanbul, în speranța creării unui nou orizont fără violență împotriva femeilor și fetelor.

Evenimentul va reuni parlamentari și factori de decizie, experți și reprezentanți ai societății civile și vizează, de asemenea dezvoltarea competențelor și capacității specialiștilor în domeniul violenței împotriva femeilor și violenței domestice, prin schimbul de bune practici și experiențe privind ratificarea, transpunerea în legislația națională a prevederilor Convenției de la Istanbul și prin discutarea soluțiilor cu privire la monitorizarea implementării acestui document programatic.

În vederea diseminării la nivel național și internațional a evenimentului a fost redactat un articol cu titlul: The Istanbul Convention: The best tool to combat violence against women/ Convenția de la Istanbul: Cel mai bun instrument pentru combaterea violenței împotriva femeilor.

În cuprinsul articolului de mai jos, Secretarul de stat al ANES, Grațiela Draghici, alături de secretari de stat din Norvegia și Portugalia, au reiterat importanța Convenției de la Istanbul și au prezentat experiențele naționale cu privire la ratificarea și armonizarea legislației cu prevederile din Convenție.

The Istanbul Convention: The best tool to combat violence against women.