Astăzi, 05.03.2021,  ANES,  în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat al Proiectului POCU: 465/4/4128038„VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, a organizat o videoconferință, la care au participat partenerii din cadrul proiectului, respectiv, 42 de echipe locale de la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Direcțiilor de Asistență Socială, care implementează în prezent activitățile specifice din cadrul proiectului, și membrii echipei de management și de implementare a proiectului, de la nivelul ANES.

În cadrul alocuțiunii de deschidere, doamna Luminița Popescu, Secretarul de Stat al ANES, a  mulțumit tuturor partenerilor locali pentru sprijinul oferit în implementarea proiectului,  subliniind faptul că “în ultimii 2 ani, ANES a depus alături de partenerii săi – cele 42 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Direcții de Asistență Socială, eforturi susținute, care au marcat un pas important în reforma serviciilor sociale din domeniul violenței domestice”.

Totodată, întâlnirea s-a dorit a fi un moment de bilanț la jumătatea perioadei de implementare a proiectului, fiind trecute în revistă o serie de elemente importante privind organizarea activităților și provocările întâmpinate la nivel local, pe fondul pandemiei COVID 19.

În acest sens, cu sprijinul și implicarea partenerilor locali, la data de 04.03.2020 au fost lansate, în premieră pentru țara noastră,126 de servicii integrate gratuite destinate victimelor violenței domestice (în fiecare județ): 42 Locuințe protejate, 42 Grupuri de suport, 42 Cabinete de consiliere vocațională, care au deservit până în prezent un număr total de 1.876 beneficiari (218 persoane – Locuințe protejate, 805 persoane -grupuri de suport, 853 persoane  – cabinete de consiliere vocațională).

În continuarea evenimentului, managerul proiectului, doamna director Monaliza Cîrstea  a prezentat o serie de aspecte privind: stadiul  implementării proiectului – bilanț la încheierea a 2 ani de implementare, prezentarea unor exemple de bună practică, continuarea procesului de selecție și recrutare a persoanelor din Grupul țintă, aspecte legate de elaborarea Rapoartelor tehnice și a Cererilor de rambursare, situații  dificile generate de pandemia COVID 19,diferite aspecte practice tehnice și organizatorice privind organizarea evenimentelor din cadrul campaniei de informare și conștientizare, acțiuni/activități viitoare.

Ulterior, videoconferința a constituit un foarte bun prilej pentru dialogul direct și interactiv   și pentru prezentarea unor modele de bună-practică.

Majoritatea echipelor locale au evidențiat faptul că principalul impediment cu care s-au confruntat, pe lângă dificultățile inerente create de pandemia COVID 19, este generat de nivelul ridicat de reticență și nehotărâre pe care victimele violenței domestice îl manifestă în legătură cu soluția de separare definitivă de agresor și transferul la  o viață independentă.

În finalul videoconferinței, doamna Luminița Popescu, Secretarul de Stat al ANES, a  evidențiat faptul că “este absolut necesară continuarea eforturilor noastre comune și a muncii de echipă și cred în  transformarea acestui proiect într-un model național de succes”.

Partenerii locali au primit asigurări în ceea ce privește sprijinul conducerii ANES în sensul continuării colaborării eficiente și identificării unor soluții optime de implementare a proiectului.

IMPORTANT!!! Obiectivul general al Proiectului “VENUS” vizează îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violentei domestice.

ACUM victimele violenței domestice pot beneficia de un sprijin real  din partea autorităților statului, prin serviciile puse la dispoziția lor de către Guvernul României prin proiectul POCU „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”,  care asigură  în premieră, în toate județele țării,  servicii  GRATUITE, noi și integrate, care pot constitui o nouă șansă pentru femeile afectate de fenomenul violenței domestice.

Din luna martie 2020, în parteneriat cu 42 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Direcții de Asistență Socială au fost create, în fiecare județ LOCUINȚE PROTEJATE, GRUPURI DE SUPORT ȘI CABINETE DE CONSILIERE VOCAȚIONALĂ care vor funcționa pe o perioada de 3 ani in cadrul proiectului și, ulterior, prin preluarea cheltuielilor de către DGASPC.

Ce trebuie să facă în prezent o victimă a violenței domestice pentru a beneficia de aceste servicii?

SĂ SUNE, SĂ TRANSMITĂ UN E-MAIL SAU SĂ SE ADRESEZE DIRECT ECHIPEI LOCALE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI VENUS, din cadrul  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul său pentru a  alege unul sau mai multe dintre următoarele servicii:

        GĂZDUIRE gratuită pe o perioadă de până la 1 an în cadrul  LOCUINȚEI PROTEJATE,

        CONSILIERE PSIHOLOGICĂ, respectiv,  programe specifice de asistență psihologică și de dezvoltare personală în scopul de a depăși situația de criză, prin intermediul GRUPULUI DE SUPORT

        CONSILIERE PENTRU  ORIENTARE VOCAȚIONALĂ,  FORMARE PROFESIONALĂ ȘI INSERȚIE SOCIALĂ ȘI PROFESIONALĂ, prin dezvoltarea de competențe în vederea creșterii oportunităților de ocupare a forței de muncă/integrare socio-profesională, prin intermediul CABINETULUI DE CONSILIERE VOCAȚIONALĂ

Datele de contact ale fiecărei DGASPC care implementează proiectul VENUS sunt disponibile pe contul de Facebook al ANES.

Menționăm că Locuințele protejate sunt servicii sociale noi și gratuite în care se asigură asistență de specialitate pentru victimele violenței domestice, iar, perioada de găzduire este de până la 1 an, în funcție de complexitatea cazului. În cadrul Locuinței protejate, pe lângă hrană și găzduire,  este asigurată o paletă largă de intervenții conexe, în funcție de nevoile victimei:

  1. consiliere psihologică/Grup de suport

  2. consiliere juridică

  3. asistență socială

  4. consiliere vocațională, orientare și formare profesională, ocuparea forței de muncă și reintegrare socială/

  5. asistență medicală, în funcție de situația beneficiarului la înregistrarea în centru                                                                                                                          Galerie Foto