La data de 22 februarie 2021, a fost organizată Videoconferința informală a Consiliului sectorial Ocupare, Politică Socială, Sănătate şi Afacerile Consumatorului (EPSCO), cu participarea miniștrilor ocupării și politicilor sociale din statele membre ale Uniunii Europene.

Cea de-a patra sesiunea a videoconferinței  a avut ca temă centrală ”Egalitatea de gen  ca vector de reconstrucție” și în cadrul acesteia, participarea României a fost asigurată de către doamna Secretar de stat Luminița Popescu, în baza delegării primite din partea doamnei   Raluca Turcan, ministrul muncii și protecției sociale.

Intervenția doamnei Luminița Popescu s-a concentrat pe subiecte actuale precum:

  • Adaptarea corectă a măsurilor de sprijinire, redresare și ocupare a forței de muncă, la nevoile femeilor, din perspectiva consecințelor specifice ale pandemiei

  • Măsuri de protecție socială, structurale și măsuri excepționale, care să prevină efectele discriminării de gen, în special cele pe termen lung și cele destinate familiilor monoparentale

  • Elaborarea de politici corespunzătoare care:

  • să asigure o participare mai mare a femeilor în domeniile STEM

  • să promoveze echilibrul între femei și bărbați în economia digitală

  • să încurajeze urmarea carierelor în sfera de elaborare a politicilor și luare a de decizii.

Dreptul la egalitate de șanse  între femei și bărbați este atât un drept fundamental, dar și un obiectiv  principal și un factor decisiv  de creștere economică la nivelul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că trebuie luate în considerare toate măsurile necesare pentru a combate discriminarea și pentru a promova egalitatea de șanse între femei și bărbați.

În încheiere, s-a subliniat că șansele egale pentru femei și bărbați au nevoie de promovare continuă, prin integrarea unei perspective de gen în fiecare intervenție a Uniunii Europene, mai ales în politici naționale, dar și în asumarea responsabilităților pentru reajustarea necesară.

Printre vorbitorii prezenți în cadrul acestei sesiuni s-au numărat reprezentanți ai statelor membre UE, dar și ai mai multor asociații non-guvernamentale implicate în problematica egalității de gen.

Galerie Foto