Astăzi, Marți 7 iulie 2020, doamna Luminița Popescu, Secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), a participat la lucrările Videoconferinței internaționale privind acțiunile naționale împotriva abuzurilor domestice, eveniment organizat de către doamna Nicole Jacobs – Comisar pentru abuzuri domestice pentru Anglia și Țara Galilor, în parteneriat cu Fundația VODAFONE.

Agenda videoconferinței a cuprins discuții structurate pe 3 teme de interes general: Sănătatea și pandemia COVID-19, Serviciile pentru victime, Creșterea conștientizării și Educație, iar evenimentul s-a bucurat de participarea reprezentanților a 22 de state europene.

În cadrul evenimentului au fost susținute intervenții de către reputați specialiști din domeniu, de nivel internațional și european: Dorcas Erskine, consultant senior pentru violență bazată pe sex (sediul central UNICEF și Banca Mondială), Evelyn Regner, membru al Parlamentului European, președinte al Comitetului FEMM; Dagmar Schumacher, director (UN Women – Oficiul Bruxelles), Leanne Wood, director de resurse umane al grupului Vodafone.

Scopul videoconferinței a fost acela de a lansa o platformă de dialog, care să încurajeze  schimbul de bune practici și să ofere o imagine de actualitate asupra tendințelor și practicilor în materie de abuzuri domestice, la nivel național, cu accent pe informații cheie, date sau studii de caz din diferite state.

Principalele elemente de discuție au fost orientate pe existența unor elemente de noutate sau schimbări care au fost observate în timpul pandemiei actuale, în sfera abuzurilor domestice și pe modalitățile în care au fost adaptate măsurile de sprijin și protecție pentru persoanele vulnerabile.

A fost relevată importanța formulării unui răspuns coordonat, la nivel național, al tuturor instituțiilor responsabile și necesitatea colectării unor date statistice relevante, care să constituie baza de orientare a măsurilor viitoare și a oportunităților de finanțare în acest domeniu.

În ceea ce privește contribuția țării noastre, doamna Secretar de Stat, Luminița Popescu, a transmis participanților informații privind tendințele înregistrate la nivel național pe perioada pandemiei COVID-19 și măsurile specifice care au fost adoptate în această perioadă, în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, exprimând convingerea că, prin coordonarea tuturor eforturile la nivel național și prin cooperarea dintre diferite state, această perioadă dificilă va putea fi transformată într-o bună oportunitate de deschidere a unei noi ere pentru protejarea drepturilor femeilor și îmbunătățirea statutului acestora.

De asemenea, în cadrul unui sondaj de opinie privind indicarea celei mai mari provocări în legătură cu serviciile destinate victimelor, realizat în cadrul evenimentului, ca urmare a centralizării răspunsurilor primite din partea participanților (31%), a rezultat faptul că principala provocare o reprezintă lipsa sustenabilității serviciilor și/sau lipsa finanțării acestora pe termen lung.