Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați,  în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat al Proiectului POCU: 465/4/4128038 „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, a organizat o videoconferință la care au participat partenerii din cadrul proiectului, respectiv, 42 de echipe locale de la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Direcțiilor de Asistență Socială, care implementează, în prezent, activitățile specifice din cadrul proiectului, și membrii echipei de management și de implementare a proiectului, de la nivelul ANES, la data de 20.12.2021.

În deschiderea întâlnirii, doamna Luminița Popescu, secretar de stat al ANES, a mulțumit tuturor partenerilor locali pentru sprijinul oferit în implementarea proiectului,  subliniind faptul că „în ultimii 3 ani, ANES a depus alături de partenerii săi – cele 42 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Direcții de Asistență Socială, diligențe care au marcat un pas important în reforma serviciilor sociale din domeniul violenței domestice, iar munca tuturor a fost recunoscută și apreciată la cel mai înalt nivel, de către reprezentanții GREVIO, care, în cuprinsul  proiectului de Raport de țară transmis  autorităților române, în luna octombrie 2021, au reținut eforturile instituționale și și-au exprimat aprecierea față de angajamentul și dedicarea autorităților române în ceea ce privește implementarea prevederilor Convenției de la Istanbul, subliniind importanța proiectului VENUS”.

Evenimentul a fost orientat către bilanțul celor aproape 2 ani de implementare a serviciilor create în cadrul proiectului, fiind trecute în revistă o serie de aspecte importante privind organizarea activităților  curente, raportărilor, dar și provocările întâmpinate la nivel local,  mai ales pe fondul pandemiei COVID-19.

Cu sprijinul partenerilor locali, la data de 04.03.2020, au fost lansate, în premieră pentru țara noastră,126 de servicii integrate gratuite destinate victimelor violenței domestice (în fiecare județ): 42 Locuințe protejate, 42 Grupuri de suport, 42 Cabinete de consiliere vocațională, care au deservit până în prezent un număr total de 3331 beneficiari (381 persoane – Locuințe protejate, 1472 persoane -grupuri de suport,  1478 persoane  – cabinete de consiliere vocațională).

În continuarea evenimentului, doamna Monaliza Cîrstea, manager de proiect și director al Direcției Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, a prezentat o serie de aspecte privind: aspecte legate de elaborarea Rapoartelor tehnice și a Cererilor de rambursare, situații  dificile generate de pandemia COVID 19, diferite aspecte practice tehnice și organizatorice aferente  implementării proiectului,  bilanțul la încheierea a 2 ani de implementare a serviciilor, prezentarea unor exemple de bună practică, continuarea procesului de selecție și recrutare a persoanelor din Grupul țintă, acțiuni/activități viitoare.

Ulterior, videoconferința a constituit un foarte bun prilej pentru dialogul direct și interactiv   și pentru prezentarea unor modele de bună-practică.  

Majoritatea echipelor locale au evidențiat faptul că principalul impediment cu care s-au confruntat, pe lângă dificultățile inerente create de pandemia COVID-19, este generat de nivelul ridicat de reticență și nehotărâre pe care victimele violenței domestice îl manifestă în legătură cu soluția de separare definitivă de agresor și transferul la  o viață independentă.

A fost evidențiată necesitatea continuării și accelerării eforturilor comune și a muncii de echipă pentru atingerea indicatorilor și transformarea acestui proiect într-un model național de succes.

Partenerii locali au primit asigurări în ceea ce privește sprijinul conducerii ANES în sensul continuării colaborării eficiente și identificării unor soluții optime de implementare a proiectului.

IMPORTANT!!! Obiectivul general al Proiectului “VENUS” vizează îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violentei domestice.

ACUM, victimele violenței domestice pot beneficia de un sprijin real din partea autorităților statului, prin serviciile puse la dispoziția lor de către Guvernul României prin proiectul POCU „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”,  care asigură  în premieră, în toate județele țării,  servicii  GRATUITE, noi și integrate, care pot constitui o nouă șansă pentru femeile afectate de fenomenul violenței domestice.

Din luna martie 2020, în parteneriat cu 42 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Direcții de Asistență Socială au fost create, în fiecare județ LOCUINȚE PROTEJATE, GRUPURI DE SUPORT ȘI CABINETE DE CONSILIERE VOCAȚIONALĂ care vor funcționa pe o perioada de 3 ani in cadrul proiectului și, ulterior, prin preluarea cheltuielilor de către DGASPC.

Ce trebuie să facă în prezent o victimă a violenței domestice pentru a beneficia de aceste servicii?

SĂ SUNE, SĂ TRANSMITĂ UN E-MAIL SAU SĂ SE ADRESEZE DIRECT ECHIPEI LOCALE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI VENUS, din cadrul  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul său pentru a  alege unul sau mai multe dintre următoarele servicii:

  • GĂZDUIRE gratuită pe o perioadă de până la 1 an în cadrul LOCUINȚEI PROTEJATE,

  • CONSILIERE PSIHOLOGICĂ, respectiv, programe specifice de asistență psihologică și de dezvoltare personală în scopul de a depăși situația de criză, prin intermediul GRUPULUI DE SUPORT

  • CONSILIERE PENTRU ORIENTARE VOCAȚIONALĂ,  FORMARE PROFESIONALĂ ȘI INSERȚIE SOCIALĂ ȘI PROFESIONALĂ, prin dezvoltarea de competențe în vederea creșterii oportunităților de ocupare a forței de muncă/integrare socio-profesională, prin intermediul CABINETULUI DE CONSILIERE VOCAȚIONALĂ

Datele de contact ale fiecărei DGASPC care implementează proiectul VENUS sunt disponibile pe contul de Facebook al ANES.

Menționăm că Locuințele protejate sunt servicii sociale noi și gratuite în care se asigură asistență de specialitate pentru victimele violenței domestice, iar, perioada de găzduire este de până la 1 an, în funcție de complexitatea cazului. În cadrul Locuinței protejate, pe lângă hrană și găzduire,  este asigurată o paletă largă de intervenții conexe, în funcție de nevoile victimei:

  1. consiliere psihologică/Grup de suport

  2. consiliere juridică

  3. asistență socială

  4. consiliere vocațională, orientare și formare profesională, ocuparea forței de muncă și reintegrare socială/

  5. asistență medicală, în funcție de situația beneficiarului la înregistrarea în centru.

Galerie Foto