Astăzi,17.06.2020, ANES, în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat al Proiectului POCU: 465/4/4128038 „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, a organizat o videoconferință, la care au participat partenerii din cadrul proiectului, respectiv 42 de echipe locale de la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Direcțiilor de Asistență Socială, care implementează în prezent activitățile specifice din cadrul proiectului, și membrii echipei de management și de implementare a proiectului, de la nivelul ANES.

În cadrul alocuțiunii de deschidere, doamna Luminița Popescu, Secretarul de Stat al ANES, a mulțumit tuturor partenerilor locali pentru sprijinul oferit în implementarea proiectului, manifestându-și în același timp „aprecierea față de implicarea responsabilă și serioasă a echipelor locale de implementare a proiectului în asigurarea condițiilor optime de susținere a beneficiarelor și atenția deosebită în furnizarea serviciilor sociale integrate destinate prevenirii și combaterii violenței domestice”.

În continuarea evenimentului, managerul proiectului, doamna director Monaliza Cîrstea, a prezentat o serie de aspecte privind: stadiul actual al proiectului, informații de noutate care vin în sprijinul implementării proiectului, o serie de recomandări privind aspectele administrative și tehnice, dificultățile generate de pandemia COVID 19, precum și calendarul activităților pentru următoarele 6 luni.

Ulterior, videoconferința a constituit un foarte bun prilej pentru dialogul direct și interactiv și trecerea în revistă a stadiului actual al implementării proiectului și a diligențelor depuse la nivelul fiecărui partener.

Majoritatea echipelor locale au evidențiat faptul că, principalul impediment cu care s-au confruntat, pe lângă dificultățile inerente create de pandemia COVID 19, este generat de nivelul ridicat de reticență și nehotărâre, pe care victimele violenței domestice îl manifestă în legătură cu soluția de separare definitivă de agresor și transferul la o viață independentă.

În finalul videoconferinței, doamna Luminița Popescu, Secretarul de Stat al ANES, a evidențiat faptul că este absolut necesară continuarea și intensificarea activităților de diseminare a informațiilor cu privire la serviciile sociale nou create, până la nivelul celor mai mici comunități locale, în scopul de a ajunge la potențialele beneficiare aflate în dificultate. Totodată, partenerii locali au primit asigurări în ceea ce privește sprijinul direct și necondiționat al conducerii ANES în sensul continuării colaborării fructuoase și contracarării impedimentelor, în paralel cu identificarea unor soluții optime de implementare a proiectului.

Obiectivul general al Proiectului vizează îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Acum victimele violenței domestice pot beneficia de un sprijin real din partea autorităților statului, prin serviciile puse la dispoziția lor de către Guvernul României, prin proiectul POCU „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, care asigură în premieră, în toate județele țării, servicii GRATUITE, noi și integrate, care pot constitui o nouă șansă pentru femeile afectate de fenomenul violenței domestice.

Din luna martie 2020, în parteneriat cu cele 42 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Direcții de Asistență Socială au fost create, în fiecare județ LOCUINȚE PROTEJATE, GRUPURI DE SUPORT ȘI CABINETE DE CONSILIERE VOCAȚIONALĂ care vor funcționa pe o perioada de 3 ani în cadrul proiectului și, ulterior, prin preluarea cheltuielilor de către DGASPC.

Ce trebuie să facă în prezent o victimă a violenței domestice pentru a beneficia de aceste servicii?

SĂ SUNE, SĂ TRANSMITĂ UN E-MAIL SAU SĂ SE ADRESEZE DIRECT ECHIPEI LOCALE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI VENUS, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul său pentru a alege unul sau mai multe dintre următoarele servicii:

 GĂZDUIRE gratuită pe o perioadă de până la 1 an în cadrul LOCUINȚEI PROTEJATE

 CONSILIERE PSIHOLOGICĂ, respectiv programe specifice de asistență psihologică și de dezvoltare personală în scopul de a depăși situația de criză, prin intermediul GRUPULUI DE SUPORT

 CONSILIERE PENTRU ORIENTARE VOCAȚIONALĂ, FORMARE PROFESIONALĂ ȘI INSERȚIE SOCIALĂ ȘI PROFESIONALĂ, prin dezvoltarea de competențe în vederea creșterii oportunităților de ocupare a forței de muncă/integrare socio-profesională, prin intermediul CABINETULUI DE CONSILIERE VOCAȚIONALĂ

Datele de contact ale fiecărei Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului care implementează Proiectul VENUS sunt disponibile pe contul de facebook al ANES.

Menționăm că Locuințele protejate sunt servicii sociale noi și gratuite, în care se asigură asistență de specialitate pentru victimele violenței domestice, iar perioada de găzduire este de până la 1 an, în funcție de complexitatea cazului. În cadrul Locuinței protejate, pe lângă hrană și găzduire, este asigurată o paletă largă de intervenții conexe, în funcție de nevoile victimei:

  1. consiliere psihologică/Grup de suport

  2. consiliere juridică

  3. asistență socială

  4. consiliere vocațională, orientare și formare profesională, ocuparea forței de muncă și reintegrare socială

  5. asistență medicală, în funcție de situația beneficiarului la înregistrarea în centru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Galerie Foto