În perioada 14-16 iunie 2023, o delegație a Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, din care au făcut parte dna. Monaliza Cîrstea, director, Direcția Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice și dna. Carmen Niculescu, consilier superior, Direcția Egalitatea de Șanse și de Tratament între Femei și Bărbați, a participat la conferința internațională “Lucrând împreună pentru o Europă fără violență – asigurând  femeilor rome și itinerante accesul la justiție pentru a-și afirma dreptul de a fi libere de violență”,  organizată la Sofia, Bulgaria.  Conferința internațională  a fost organizată de către  Consiliului Europei, în parteneriat cu rețeaua SYNERGY*( Mecanismul Financiar Norvegian) și Institutul European(Bulgaria).

          Obiectivul principal al conferinței internaționale a fost  acela de a promova o înțelegere intersecțională a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și a măsurilor specifice și echitabile în scopul de a asigura accesul femeilor rome la justiție, atunci când sunt supuse violenței domestice, și de a facilita schimbul de experiențe cu privire la drepturile și nevoile femeilor și minorităților rome, în  cadrul programelor și proiectelor care abordează violența împotriva femeilor și violența domestică.

La eveniment au participat reprezentanți ai Rețelei Synergy din Portugalia, Slovacia, Republica Cehă, Bulgaria, România, Polonia, Lituania, precum și din Norvegia, cu rol în implementarea durabilă și eficientă a programelor finanţate prin Mecanismul Financiar Norvegian și în consolidarea relațiilor bilaterale dintre țările donatoare și țările beneficiare, respectiv promotori și parteneri de proiecte din state finanțate prin Norway Grants, precum şi Operatori de Programe cu activitate relevantă în domeniul violenţei domestice şi a violenței bazate pe deosebirea de gen.

          În cadrul celor 2 zile de activități, delegația ANES a participat activ la lucrările  conferinței, și, de asemenea, cu acest prilej, au fost purtate discuții punctuale cu reprezentanții CoE și  cu reprezentanții partenerului norvegian privind derularea unor viitoare proiecte și acțiuni comune care ar putea fi finanțate prin Mecanismul Financiar Norvegian și care ar asigura continuitatea măsurilor și politicilor deja inițate  la nivelul ANES.

În  prima zi, în cadrul Atelierului 3 – Protecție, delegația română  a intervenit pe aspectele legate de normalizarea violenței domestice, inclusiv împotriva femeilor rome, susținând faptul că  violența transgenerațională este unul dintre principalele motive ale normalizării.  Astfel, au fost prezentate,  rezultatele unui studiu  foarte recent  realizat în Germania, potrivit căruia, mai mult de o treime dintre bărbaţii tineri din Germania consideră ”acceptabilă” violenţa împotriva femeilor și banalizează violenţa fizică împotriva femeilor,  și fost prezentat modelul din țara noastră instituit prin Legea audiovizualului,  care prevede că, în cadrul difuzării în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care abordează tema violenţei domestice, este obligatoriu să se asigure informarea victimelor violenţei domestice asupra existenţei numărului de telefon “Telverde destinat victimelor violenţei domestice”, iar, această linie  naționala de urgență – 0800.500.333 este gestionată  de către ANES.

În cadrul  celei de-a 4-a sesiuni plenare, orientate pe prezentarea a 8 proiecte și exemple de bună-practică, ANES a prezentat  proiectul predefinit “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, implementat de către ANES în cadrul Programului Justiție, finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021, evidențiind campania “Aceleași visuri, aceleași șanse” dedicată femeilor rome.                               

( https://anes.gov.ro/justice/acasa/)

          Este demn de remarcat faptul că, în cea de-a doua zi a conferinței, în prezentarea sa “Intersecționalitate și practici promițătoare”, dl. Mihail Stojanoski, Divizia Violență împotriva Femeilor, Consiliul Europei – Secretariatul Tehnic GREVIO, a evidențiat exemplul de bună practică al României privind campania “Aceleași visuri, aceleași șanse” dedicată femeilor rome, din cadrul proiectului  predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”.

          De asemenea, reprezentanții delegației române au intervenit la partea de întrebări și discuții libere, la subiectul/critica privind neasigurarea unui program de permanență  la nivelul organelor de organelor de poliție din Bulgaria, care să permită sesizarea/intervenția la orice moment (permanența doar la nivel de județ). În acest sens, a fost prezentat modelul de intervenție din România, cu posibilitatea de  a sesiza situația de violență domestică prin intermediul nr. unic de urgență 112 sau 0800.500.333  și  cu intervenția organelor de politie la orice moment, care pot fi acompaniate si de reprezentanții echipelor mobile, în funcție de nevoile victimei, fiind realizată astfel și o analiză a riscului pe baza unei proceduri aprobate la nivel național.

Ultima parte a conferinței a fost dedicată întâlnirii  membrilor Rețelei SYNERGY împotriva violenței de gen și în familie și proiectelor viitoare sub egida rețelei. Au fost discutate propuneri pentru întâlnirile viitoare din Slovacia și Islanda în 2023,2024, 2025.Delegația română a formulat propunerea  privind organizarea unui seminar online, în toamna acestui an, orientat pe tema punerii în executare a hotărârilor pronunțate de CEDO în domeniul violenței domestice. Propunerea a fost bine primită și considerată de mare interes, în special de către reprezentanții CoE. 

Concluziile lucrărilor  conferinței pot fi rezumate astfel:

Prevenirea violenței
măsurile concrete stabilite în standardele internaționale pentru atingerea acestui obiectiv: servicii specializate de sprijin dedicate și cu program permanent, formarea inițială și continuă a tuturor categoriilor de specialiști, monitorizarea permanentă a furnizării serviciilor și eevaluarea nevoilor specifice ale beneficiarilor.
principalele provocări pentru implementarea acestor măsuri în general și pentru femeile rome în special: lipsa de informare, teama de a solicita sprijin, neîncrederea în autorități, tradiții și obiceiuri din comunitatea roma, discriminarea de gen, stereotipuri și prejudecăți.
aspecte importante de reținut la implementarea măsurilor de prevenire: specificul problematicii femeilor rome, opinia lor, utilizarea limbii romani, implicarea comunității, strategii locale specifice pentru romi.

Protecția victimelor
măsurile concrete stabilite în standardele internaționale pentru atingerea acestor obiective: evitarea discrimininării intersecționale, evaluarea nevoilor, dreptul la imagine și viata privată, evitarea victimitării și victimizării secundare, asigurarea de sprijin și servicii specializate.
principalele provocări pentru implementarea acestor măsuri în general și pentru femeile rome în special: lipsa de servicii adecvate, necunoașterea reală a nevoilor de formare, accesibilitate la informații și servicii pentru femeile rome, teama de a solicita sprijin, neîncrederea în autorități, teama de dubla stigmatizare(din partea comunității și familiei) și izolarea.
aspecte de reținut atunci când se oferă servicii de protecție și sprijin pentru victimele violenței: înțelegerea atentă a nevoilor victimei, înțelegerea fenomenului violenței domestice și a multiplelor forme în care acesta se poate produce, înțelegerea profilului victimei și agresorului, intervenție sistematică și integrată în comunitate.

Urmărirea penală a făptuitorilor
măsurile concrete stabilite în standardele internaționale pentru atingerea acestor obiective: cercetarea şi procedurile judiciare trebuie să se aplice în legătură cu toate formele de violenţă acoperite de sfera de aplicare a Convenției de la Istanbul, fără întârzieri nejustificate, luând în considerare drepturile victimei pe parcursul tuturor etapelor procedurilor penale.
principalele provocări pentru implementarea acestor măsuri în general și pentru femeile rome în special: lipsa de informare și/ sau asistență juridică, necunoșterea legii, teama de a raporta, discriminarea din partea autorităților, lipsa de credibilitate a victimelor, lipsa de încredere în autorități
aspecte importante de reținut atunci când se aplică legi și proceduri judiciare, inclusiv drepturile victimelor în proces: necesitatea asistenței juridice obligatorii și gratuite, sprijin pentru accesul la justiție, înțelegea procedurilor și în limba romani/interpret/acompanierea victimelor.

S-a evidențiat faptul că menținerea problematicii femeilor rome este întreţinută de factori, precum: lipsa abordării comprehensive a problematicii femeilor rome în politicile adoptate de către autorităţi, lipsa cunoștințelor autorităţilor în domeniul sprijinirii şi abordării nevoilor, lipsa sprijinului financiar, precum şi de modalitatea de aplicare a legislaţiei de către autorităţi, în cazurile în care aceasta există.  Din perspectiva abordării intersectoriale se recomandă amplificarea eforturilor de derulare a activităţilor de creştere a conştientizării în ceea ce privește nevoia de adoptare a unor strategii de intervenţie intersectorială.

          Concluziile desprinse şi recomandările formulate în cadrul conferinței internaționale vor fi cuprinse  în manualul care va fi elaborat în cadrul proiectului „Lucrând împreună pentru Europa fără violență – asigurarea accesului femeilor Roma și itinerante la justiție pentru a-și exercita dreptul de a fi ferite de violență”.

           

Working together for a green, competitive and inclusive Europe!

Galerie foto