În perioada 19 – 20 octombrie 2017, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a primit vizita de lucru a delegației EIGE – Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în România.

Agenda vizitei a cuprins Conferința de deschidere „Promovarea și sprijinirea egalității de gen: Activitatea EIGE” și are drept scop prezentarea activității derulate de Institut în sprijinul Comisiei Europene și a Statelor Membre în domeniul egalității de gen și al prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor, precum și patru vizite bilaterale.

În deschiderea Conferinței, Secretarul de Stat al ANES, Grațiela Drăghici a prezentat succint viziunea și direcțiile de acțiune majore privind promovarea perspectivei de gen în România. Totodată, a prezentat principalele obiective specifice asumate prin Programul de Guvernare, Capitolul 8. Respect și demnitate pentru femei, precum și angajamentele asumate în raport de Convențiile Internaționale la care România este parte și anume, Convenția de la Istanbul și Convenția CEDAW.

De asemenea, în cadrul discursului, Secretarul de Stat al ANES a expus instrumentele legislative și instituționale prin care România își propune schimbarea de paradigmă față de promovarea egalității de gen și de prevenirea și combaterea violenței domestice.

Pentru Directorul de Programe din cadrul EIGE, doamna Therese Murphy punctul principal al agendei l-a reprezentat abordarea integratoare de gen, precum și reperele INDEX-ului de gen, care contribuie la monitorizarea progresului statelor membre ale Uniunii Europene în domeniul egalității de gen, în diverse domenii, prin promovarea modelului de studii și bune practici, orientate către o cooperare activă și eficientă cu organizațiile din România.

Vizitele bilaterale au vizat întâlniri cu Secretarul de Stat ANES, doamna Grațiela Drăghici, Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, doamna Gabriela Podașcă, Secretarul General Adjunct al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, doamna Daniela Moroșanu și Reprezentanți ai Comisiei pentru Egalitate de Șanse din Parlamentul României.

GALERIE FOTO