Vizită de lucru la centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice administrat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Pe data de 19 martie a.c., Secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici împreună cu directorul Direcției Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice din cadrul ANES, au efectuat o vizită de lucru la centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice, înființat conform Hotărârii Consiliului Local Sector 5 și administrat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Scopul serviciului social „Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice” este prevenirea și combaterea violenței domestice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 217/2003, cu modificările aduse de Legea nr. 174/2018.

Serviciul social „Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice” prevede facilitățile necesare – spații, echipamente, personal pentru asigurarea condițiilor de cazare și hrană, precum și a desfășurării activității centrului.

Serviciul social cu destinația – “Centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice”, cu domiciulul sau reședința pe raza sectorului 5, oferă servicii de protecție, găzduire pe o perioadă determinată de 60 de zile, supraveghere, consiliere psihologică și suport emoțional, consiliere juridică, reintegrare familială și comunitară, precum și hrană.
Centrul are o capacitate de 12 locuri cu asigurarea personalului specializat pe timp de zi și de noapte.
De asemenea, serviciul oferă potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg informații cu privire la fenomenul violenței domestice prin asigurarea următoarelor activități: informarea continuă a beneficiarilor asupra serviciilor oferite în centru, diseminarea informațiilor despre serviciile sociale oferite în cadrul evenimentelor desfășurate în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice, colaborarea cu mass-media în vederea mediatizării prevenirii violenței domestice și a serviciilor oferite, efectuarea demersuilor către DGASPC sector 5, în vederea dezvoltării unor parteneriate și colaborarea cu organizații neguvernamentale, instituții și alți reprezentanti ai societătii civile, promovarea serviciului în comunitate prin distribuirea de pliante și flyere în vederea informării despre serviciile oferite de centru, implicarea voluntarilor în activitățile fiecărui beneficiar.
Totodată, serviciul social integrat pentru victimele violenței domestice promovează drepturile beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, drepturile omului în general, asigurarea calității serviciilor sociale prin elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale și îmbunătățirea condițiilor de muncă adecvate, evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarilor.
Altă funcție a Serviciul social „Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice” este de administrare a resurselor financiare , materiale și umane ale centrului.
Bugetul acestui tip de serviciu este asigurat de către Consiliul Local sector 5 și administrat de DGASPC sector 5.
Serviciul social „Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice” din sectorul 5, reprezintă un model de bună practică în domeniu, prin servicii sociale integrate pentru victimele violenței domestice și copiii acestora, oferite în condiții de gratuitate, confidențialitate și perfectă securitate.