Delegația ANES condusă de secretarul de stat Aurelia Grațiela Drăghici a efectuat în perioada 29-31 august 2017 o vizită de lucru la Oslo, în marja acțiunilor premergătoare Proiectului Predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian, în cadrul Programului „Justice”.
Cu această ocazie, prin Ministerul Justiției si Securității Publice din Regatul Norvegiei, reprezentat de secretarul de stat Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, au fost continuate si demersurile pentru dezvoltarea unor proiecte bilaterale.

Una dintre întâlnirile de lucru comune, care a avut loc în prezența delegației din Bulgaria, condusă de secretarul de stat din Ministerul Justiției, Evgeny Stoyanov, a vizat prezentarea progreselor înregistrate de România în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, transferul de know-how și preluarea modelelor de bune practici prezentate de gazde.