Astăzi, 8 septembrie 2020, la sediul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), a avut loc vizita doamnei Therese Hyden, Ambasadoarea Suediei la București.
Cu această ocazie, cei doi demnitari au reiterat continuarea cooperării anterioare pe baza „Declarației Comune” româno-suedeze din domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, 2016 – prezent.
Declaraţia Comună reprezintă un mecanism menit să faciliteze colaborarea între autorităţile locale române şi suedeze în domenii precum: protecţia drepturilor copiilor, asigurarea bunăstării și securităţii sociale şi egalitatea de gen. În data de 14.05.2018 a fost semnat la Stockholm planul de lucru pentru perioada 2018-2019.

Cu acest prilej, ANES și-a exprimat întreaga disponibilitate de cooperare, în vederea consolidării relaţiei bilaterale cu instituțiile corespondente din Suedia, pentru buna desfășurare a următoarelor acțiuni:
– schimb de experiențe și bune practici privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, inclusiv a celei de natură sexuală,
– schimb de experiențe și bune practici pe tematici de interes comun al ambelor părți: statisticile segregate pe criteriul de sex și utilizarea acestora în administrația națională; capacitarea femeilor din mediul rural în deschiderea unei mici afaceri; întărirea sănătății și a drepturilor reproductive ale femeilor.
În ceea ce privește evaluarea oportunității continuării colaborării cu Suedia, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați se raliază poziției Ministrului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) de continuare sau nu a planului de lucru, urmând a stabili (dacă este cazul) menținerea activităților prevăzute în Planul 2018-2019 sau propunerea de activități noi, cum ar fi schimbul de bune practici pe tematica bugetării de gen, de prevenire și combaterea violenței împotriva femeilor, inclusiv a violenței sexuale
– Implementarea de acțiuni comune pe baza experienței suedeze și cu implicarea OIM-România
Relaţiile româno-suedeze sunt foarte bune și se bazează pe o strânsă cooperare la nivel european

Galerie Foto