Astăzi, 31 august, la sediul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), doamna Secretar de Stat,  Luminița Popescu, a primit vizita echipei locale de management și implementare a Proiectului POCU: 465/4/4128038 „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.
La întâlnire au mai participat: doamna manager de proiect Monaliza Cîrstea, director ANES,  împreună cu membrii echipei de management al proiectului de la nivelul ANES și doamna Mariana Ungureanu, director cabinet Secretar de Stat.
Întâlnirea a prilejuit discuții privind o serie de aspecte importante legate de implementarea proiectului, dar și de profilul potențialelor victime ale violenței domestice, de situațiile diverse și particulare de viață  pe care acestea le trăiesc.
De asemenea, în cadrul dialogului au fost punctate elemente practice și organizatorice privind selectarea persoanelor în Grupul țintă, găzduirea în cadrul Locuinței protejate și furnizarea serviciilor complementare (grup de sprijin și cabinet de consiliere vocațională).
S-a reținut faptul că, evaluarea nevoilor beneficiarelor și adaptarea serviciilor sociale la acestea trebuie să reprezinte o constantă, mai ales din perspectiva dinamicii categoriilor sociale vulnerabile și a sprijinirii acestora, în special, în acesta etapă marcată de momente dificile generate de pandemia COVID – 19.
A fost remarcat faptul că, echipa locală depune eforturi și acționează proactiv pentru realizarea activităților și cerințelor din cadrul proiectului, subliniindu-se faptul că există întreaga susținere din partea conducerii ANES în ceea ce privește implementarea proiectului. Cu acest prilej, echipei locale i-a fost înmânată Licența provizorie de funcționare a Locuinței protejate pentru victimele violenței domestice, înființată în cadrul proiectului.
Doamna Secretar de Stat, Luminița Popescu,  a apreciat că orice întâlnire este benefică pentru consolidarea colaborării cu echipele locale și pentru asigurarea furnizării noilor serviciilor destinate victimelor violenței domestice, menționând că în perioada următoare, în funcție de agenda de lucru, va fi realizată o vizită pe teren în județul Argeș care va viza serviciile create în cadrul Proiectului POCU: 465/4/4128038 „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!

Galerie Foto