Astăzi, 20 mai 2020, o echipă din cadrul ANES, condusă de doamna Secretar de Stat, Luminița Popescu,  a efectuat o vizită pe teren, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița,  în municipiul Târgoviște,  în scopul analizării stadiului de implementare a Proiectului POCU: 465/4/4128038 „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”.

La discuții au participat reprezentanți ai DGASPC Dâmbovița, membrii echipei locale de implementare a proiectului, doamna director general adjunct,  Doinița Dinu, doamna manager de proiect Monaliza Cirstea, director ANES, doamna Mariana Ungureanu, consilier personal ANES, care au evidențiat aspecte administrative, procedurale și organizatorice legate de implementarea proiectului.   Întâlnirea a fost urmată de a fost vizitarea noii locuințe protejate,  înființată în cadrul proiectului, un spațiu generos și foarte bine utilat, pregătit  pentru a găzdui victime ale violenței domestice în orice moment.

S-a concluzionat faptul că întreaga echipă locală  depune, în mod constant, diligențe pentru recrutarea beneficiarilor în Grupul țintă al proiectului și pentru realizarea tuturor activităților conform termenelor asumate.

                Conducerea ANES apreciază implicarea continuă a partenerilor în identificarea celor mai bune soluții pentru sporirea  gradului de încredere a victimelor violenței domestice în autorități și le recomandă acestora  creșterea  vizibilității serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice în rândul populației.

 Începând cu data de 4 martie 2020  există servicii noi și gratuite pentru victimele violenței domestice, cu acoperire națională(în fiecare județ) create prin Proiectul POCU: 465/4/4128038 „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”: Locuințe protejate, consiliere psihologică și dezvoltare personală, orientare și consiliere pentru reintegrare socio-profesională

VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” este proiectul cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, în valoare totală de 11 milioane de euro, care va oferi  din luna martie, în premieră la nivel națională, 126 de servicii noi și integrate care vor constitui un ajutor real pentru toate femeile care sunt victime ale violenței domestice:

  • 42 de locuințe protejate pentru victimele violenței domestice care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă,

  • 42 de grupuri de suport care vor furniza consiliere psihologică prin intermediul  unor programe specifice de asistență psihologică și de dezvoltare personală pentru victimele violenței domestice în scopul de a le asigura sprijinul necesar pentru depășirea situației de criză în care se află

  • 42 de cabinete de consiliere vocațională prin care beneficiarele sunt sprijinite și orientate, astfel încât să identifice care sunt opțiunile  personale cele mai potrivite  pentru formare profesională și identificarea unui loc de muncă.

Pentru realizarea acestui proiect, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a accesat fondurile necesare  prin POCU în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat,  în parteneriat cu 42 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Direcții de Asistență Socială și, în prezent,  victimele violenței domestice vor putea beneficia  prin intermediul serviciilor nou create de:

  • GĂZDUIRE pe o perioadă de până la 1 an în cadrul unei LOCUINȚE PROTEJATE, în scopul asigurării transferului către o viață independentă.

  • CONSILIERE PSIHOLOGICĂ, respectiv,  programe specifice de asistență psihologică și de dezvoltare personală, în scopul de a primi sprijin și  ajutor pentru depășirea  situației de criză.

  • CONSILIERE PENTRU  ORIENTARE VOCAȚIONALĂ,  FORMARE PROFESIONALĂ ȘI INSERȚIE SOCIALĂ ȘI PROFESIONALĂ, prin dezvoltarea de competențe în vederea creșterii oportunităților de ocupare a forței de muncă.

Femeile care se află într-o situație de violență domestică pot suna, transmite un e-mail sau  pot accesa direct   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul lor pentru a afla condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de unul sau mai multe dintre  aceste servicii.

Galerie Foto