Prima zi de lucru a săptămânii 2- 5 iunie 2020 a prilejuit efectuarea unei noi vizite în teren a membrilor echipei ANES, conduse de doamna Secretar de Stat, Luminița Popescu.
Deplasarea realizată în județul Teleorman a avut ca scop analizarea stadiului de implementare a Proiectului POCU: 465/4/4128038 „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”.
Întâlnirea a adus alături reprezentanții ANES și DGASPC Teleorman: doamna Luminița Popescu, Secretar de Stat ANES, domnișoara Mariana Ungureanu, director cabinet ANES, domnul Marius Mugurel Putineanu, Director General DGASPC Teleorman, doamna Ciurea Izabela Simona, coordonator local, domnul Șchiopu Aurel, responsabil servicii sociale și doamna Tartea Iuliana, consilier vocational.
Discuția s-a centrat pe identificarea aspectelor importante legate de implementarea proiectului, evidențiindu-se necesitatea evaluării nevoilor beneficiarelor și adaptării serviciilor sociale, mai ales din perspectiva dinamicii categoriilor sociale vulnerabile.
Vizitarea locuinței protejate, înființate în cadrul proiectului, a confirmat implicarea responsabilă și serioasă a echipei de implementare locală, prin asigurarea unor condiții optime de găzduire și prin furnizarea serviciilor complementare unui număr de 4 beneficiare, victime ale violenței domestice și 2 copii minori.
Conducerea ANES și-a manifestat aprecierea față de implicarea exemplară a echipei de proiect în asigurarea condițiilor de susținere a beneficiarelor și atenția deosebită în furnizarea servicii sociale integrate destinate prevenirii și combaterii violenței domestice.
Echipa Teleoman a oferit un nou model de bune practici în susținerea programului național de protecție al victimelor violenței domestice, prin seriozitate, responsabilitate și dăruire.

Schimbarea stă în PUTEREA TA! AI ÎNCREDERE! STATUL TE SPRIJINĂ!
Dacă ești victima violenței domestice sau ai informații despre posibile victime, apelează la serviciile noi și gratuite destinate victimelor violenței domestice (în fiecare județ) create prin Proiectul POCU: 465/4/4128038 „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”: Locuințe protejate, Grupuri de suport, Cabinete de consiliere vocațională.
ANES în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat, în parteneriat cu 42 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Direcții de Asistență Socială furnizează, în prezent, servicii sociale integrate pentru victimele violenței domestice, prin care se asigură :
➢ ​GĂZDUIRE pe o perioadă de până la 1 an în cadrul unei LOCUINȚE PROTEJATE, în scopul asigurării transferului către o viață independentă.
➢ ​CONSILIERE PSIHOLOGICĂ, respectiv, programe specifice de asistență psihologică și de dezvoltare personală, în scopul de a primi sprijin și ajutor pentru depășirea situației de criză- prin intermediul GRUPULUI DE SUPORT .
➢ ​CONSILIERE PENTRU ORIENTARE VOCAȚIONALĂ, FORMARE PROFESIONALĂ ȘI INSERȚIE SOCIALĂ ȘI PROFESIONALĂ, prin dezvoltarea de competențe în vederea creșterii oportunităților de ocupare a forței de muncă – prin intermediul CABINETULUI DE CONSILIERE VOCAȚIONALĂ.

Oricând ai nevoie de informare, sprijin psihologic, găzduire, orientare sau consiliere vocațională, poți suna, transmite un e-mail sau poți merge direct, chiar acum, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul tău pentru a afla cum poți să beneficiezi, de unul sau mai multe dintre aceste servicii.

Rămânem alături de toate femeile care trec printr-o situație de violență domestică și le încurajăm atât pe ele, cât și pe acele persoane care au cunoștință despre asemenea fapte, să apeleze linia națională telefonică, gratuită, cu nr. unic 0800 500 333 , cu program non-stop, și să solicite sprijin

Galerie Foto