Reprezentanții ANES, sub conducerea doamnei Secretar de Stat, Luminița Popescu, au efectuat o vizită la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu,  în municipiul Giurgiu, în scopul analizării stadiului de implementare a Proiectului POCU: 465/4/4128038 „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”. ( introducere)

Întâlnirea a reunit reprezentanții DGASPC Giurgiu: domnul director general adjunct, Ciprian Marica – coordonator local al proiectului, membrii echipei locale de implementare a proiectului, doamna director general adjunct, Neacșu Sorina Mirela și reprezentanții autorității centrale: doamna manager de proiect, Monaliza Cîrstea, director ANES, domnișoara Mariana Ungureanu, director cabinet Secretar de Stat și domnul Călin Stanciu  consilier superior, ANES.În cadrul vizitei, au fost abordate o serie de aspecte relevante pentru implementarea proiectului, în special, cele legate de activitățile de promovare în comunitate și la nivelul SPAS –urilor a noilor servicii sociale destinate victimelor violenței domestice, precum și de procesul  de selecție a beneficiarilor în Grupul țintă al proiectului. Totodată, au fost relevate situațiile de viață foarte dificile cu care se confruntă potențialele beneficiare, și care necesită sprijin adecvat din partea profesioniștilor  și  o abordare integrată privind  furnizarea serviciilor sociale specializate.

S-a reținut faptul că, întreaga echipă locală acționează proactiv pentru realizarea tuturor activităților proiectului, în conformitate cu cerințele acestuia. De asemenea, a fost vizitat spațiul destinat noii Locuințe protejate, înființată în cadrul proiectului, care asigură condiții adecvate de găzduire pentru victimele violenței domestice,  dar și celelalte servicii sociale de profil din cadrul Complexului de Servicii Sociale, aflat în subordinea DGASPC Giurgiu.

Conducerea ANES salută rolul deosebit, implicarea continuă a partenerilor și demersurile realizate în scopul creșterii  gradului de încredere a beneficiarilor în capacitatea de intervenție a autorităților publice locale,  în ceea ce privește  acordarea  unor măsuri de sprijin  și furnizarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice.

ȘI TU  POȚI BENEFICIA ACUM DE ACESTE NOI SERVICII!

În prezent, la nivel național, există servicii noi și gratuite pentru victimele violenței domestice (în fiecare județ) create prin Proiectul POCU: 465/4/4128038 „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”: Locuințe protejate, consiliere psihologică și dezvoltare personală, orientare și consiliere pentru reintegrare socio-profesională.

În acest sens, ANES în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat,  în parteneriat cu 42 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Direcții de Asistență Socială furnizează, în prezent, servicii  sociale pentru victimele violenței domestice care asigură :

➢ ​GĂZDUIRE pe o perioadă de până la 1 an în cadrul unei LOCUINȚE PROTEJATE, în scopul asigurării transferului către o viață independentă.

➢ ​CONSILIERE PSIHOLOGICĂ, respectiv,  programe specifice de asistență psihologică și de dezvoltare personală, în scopul de a primi sprijin și  ajutor pentru depășirea  situației de criză- prin intermediul GRUPULUI DE SUPORT .

➢ ​CONSILIERE PENTRU  ORIENTARE VOCAȚIONALĂ,  FORMARE PROFESIONALĂ ȘI INSERȚIE SOCIALĂ ȘI PROFESIONALĂ, prin dezvoltarea de competențe în vederea creșterii oportunităților de ocupare a forței de muncă – prin intermediul CABINETULUI DE CONSILIERE VOCAȚIONALĂ.

Dacă ai nevoie de sprijin și te  afli într-o situație de violență domestică poți suna, transmite un e-mail sau poți merge direct, chiar acum,  la  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul tău pentru a afla cum poți să beneficiezi, de unul sau mai multe dintre  aceste servicii.

Galerie Foto