Working together for a green,competitive and inclusive Europe                                   

 

                                               

 

 

Proiectul predefinit

 ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”

”Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021” 

Implementat de ANES în perioada 2019-2021

Valoare totală 2.500.000 euro

Proiectul intitulat ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” este o acțiune strategică menită să sprijine autoritățile administrației publice din România să adopte o acțiune coordonată în abordarea provocărilor reprezentate de punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul, ratificată de România în data de 23 martie 2016.

Acest proiect va fi dezvoltat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021,  în cadrul programului ”Justiție”, gestionat de către Ministerul de Justiție din România în calitate de Operator de Program.

Având ca obiectiv principal susținerea punerii în aplicare a Convenției de la Istanbul în România și vizând în mod implicit, reducerea violenței în familie și a violenței împotriva femeilor, acest proiect este destinat să faciliteze schimbul de bune practici cu instituții norvegiene relevante, cu experiență în domeniul violenței în familie și a violenței împotriva femeilor.

Proiectul are în vedere atingerea mai multor obiective:

1.Realizarea unei evaluări a cadrului instituțional național în domeniul violenței domestice și violenței împotriva femeilor

2.Îmbunătățirea metodelor de intervenție interinstituțională la nivelul sistemului judiciar, inclusiv la nivelul organelor de aplicarea a legii

3.Sprijinirea serviciilor sociale specializate în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și a violenței de gen

4.Înființarea centrelor de consiliere a agresorilor și elaborarea unei metodologii unitare și a unui set de instrumente standardizate pentru lucrul cu agresorii

5.Sprijin și consiliere pentru victimele violenței sexuale

6.Campanii de prevenire a violenței domestice și a violenței împotriva femeilor

 

Vezi Comunicat

Parteneri în proiect

Krisesenter Sekretariate            St.Olavs Hospital

 

 

PROIECTE FINANȚATE PRIN FONDUL PENTRU RELAȚII BILATERALE

Proiecte finanțate

 

 

Linkuri utile

Ambasada Regatului Norvegiei in România
Operatorul de program
Finanțări MFN

Finanțări SSE                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

Sprijinim victimele violenței domestice Linie Telefonică Non Stop Gratuită 0800500333