”Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021”   

Proiecte în curs de implementare

Proiectul predefinit “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” 

 Proiect predefinit finanțat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul financiar norvegian pentru perioada 2014 – 2021, în cadrul Programului de finanțare RO20 – Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex și va avea o durată de 36 de luni. Proiectul are drept obiectiv implementarea Convenției de la Istanbul și realizarea unor măsuri cuprinse la punctul 8 – Respect și demnitate pentru femei din Capitolul Politici publice în domeniul muncii și justiției sociale din Programul de Guvernare 2017-2020, în principal:

– Dezvoltarea unei rețele de 8 centre de asistență pentru agresori, la nivel zonal, și reglementarea unor măsuri de prevenire a recidivei faptelor de violență în familie.

– Crearea a 10 centre de criză pentru situațiile de viol.

Grupul țintă al proiectului este constituit din: 150 asistenți sociali din partea furnizorilor de servicii sociale publice și private, 150 de profesioniști care lucrează în autoritățile locale în cadrul echipelor intersectoriale, 250 de judecători, procurori, ofițeri de poliție și avocați, 80 de persoane din rândul furnizorilor de servicii sociale publice și private care lucrează cu agresori, 80 beneficiari de consiliere în centrele de agresori, 100 de specialiști în cadrul centrelor de criză pentru viol, 100 de victime ale violenței sexuale, 10.000 de elevi, studenți, educatori și profesori.

Proiectul se afla in prima etapă de implementare, contractul de finanțare fiind semnat in data de 29 ianuarie 2019, vezi comunicat

Ambasada Regatului Norvegiei in România
Operatorul de program
Finanțări MFN

Finanțări SSE                                                                                                                                                                                 

The Secretariat of the Shelter Movement in Norway

  ST.OLAVS HOSPITAL Department of Brøset Center for Reasearch and Education in Forensic Psychiatry

                                                                                                                                                                                                                                 

Sprijinim victimele violenței domestice Linie Telefonică Non Stop Gratuită 0800500333