Anunț privind evaluarea cerințelor minime și specifice a candidaturilor din partea României pentru funcția de expert independent în cadrul Grupului de experți privind Acțiunea împotriva violenței asupra Femeilor și a violenței domestice/GREVIO

                                                                    A N U N Ț   privind evaluarea cerințelor minime și specifice a candidaturilor din partea României pentru funcția

Read more